Румунська мова

LITERATURA CL.5.
12.03.D.Matcovschi , poezia Mama. De memorizat .p.17

19.03.Compunere” În pragul sărbătorilor”. /despre sf.Paște./

2.04.N.Dabija, poezia Cât trăim. p.178-181.

Limba română. Cl.5.
16.03.Părțile principale ale propoziției.
16-17-19.03Predicatul verbal.Predicatul nominal Verbele predicative și nepredicative .Pr..25 pag.149-153.Ex.1.p.151, 3-152.
30-31.03SUBIECTUL Pr.26.p153-159 Ex.1 p.157. 7-158 p.
6.04.Părțile secundare ale propoziției. Pr.27.p-159-165.
Ex.1 pg.162, 8-163pg.

CLASA 6 LIMBA ROMĂNĂ
16.03. Pronumele demonstrativ și adjectivul pronominal demonstrativ Pr.27 p.148-151. Ex.2.p151
19.03. Pronumele de întărire și adjectivul pronominal de întărire.Pr.28 p152-153. Ex.1p.153
19.03 Pronumele nehotărât și adjectivul pronominal nehotărâr. Pr.29 p154-156.Ex1.p.155.
30.03. Pronumele negativ și adjectivul pronominal negativ.Pr.30 p.156-157
06.04. Pronumele relativ-interogativ și adjectivul pronominal relariv.Pr.31.p.158-159.Ex.1 p.159.

LITERATURA CL.6
12.03.G.Vieru,poezia”Către fiu mama” de memorizat. p.138.

16.03.Jac London, “Colț Alb” de citit p.140-149.

19-30.03Caracterizarea personajelor povestirii.

2.04.Compunere narativă.”Pâinea noastră cea de toate zilele”.

LITERATURA CL.7
12.03.-16.03 M.Eminescu, poemul “Călin(file din poveste)”.T.l.Poemul. p.182-191

19.03.Compunere-raționament. “Păstrarea mediului înconjurător”

2.04. V.Voiculescu, poezia “Florii”.p193-194.

LIMBA ROMÂNĂ CL.7
12.03.Formarea adverbelor Pr.18 p116-118 Ex.5

13.03.Gradele de comparație ale adverbelor Pr.19 p.120 Ex.5 p.122

16.03.Locuțiunea adverbială…Pr.20 p123-126 Ex.2 p125

20.03. Funcțiile sintactice ale adverbului.Pr.21.p.127 Ex4 p.130

30.03.Valoarea stilistică.Pr.22.p.131 Ex.2 p. 133

 

 

 

 

 

 

Clasa 4.
Limba română
Părțile principale ale propoziție pag. 108-116.
Citirea
Concertul primăverii (G. Coșbuc) pag. 118-119
Frunza ( E. Gârleanu) pag. 120-121
Legenda bujorului pag. 4-5
Morarul pag. 6-7
Oaia năzdrăvană pag. 8-9
Fata ciobanului cea înțeleaptă pag. 10-11
Coicârlia, vulpea și ogarul pag. 12-13